คณะกรรมการบริษัท

คุณ แล็พ ซน เนลสัน เหลียง ประธานกรรมการ แรบบิท แคร์
ประธานกรรมการ
คุณ ไมเคิล มันเฟรด สไตรเบิล กรรมการบริษัท แรบบิท แคร์
กรรมการ
คุณ โจฮันเนส ฟริดริค วอน โรห์ กรรมการบริษัท แรบบิท แคร์
กรรมการ
คุณ ชิ เคือง คง กรรมการบริษัท แรบบิท แคร์
กรรมการ
คุณ Jonghyun (Synclare) Kim กรรมการบริษัท แรบบิท แคร์
กรรมการ
คุณ สยาม สีวราภรณ์สกุล กรรมการบริษัท แรบบิท แคร์
กรรมการ
วิทยา โตโพธิ์ยศสกุล - กรรมการบริษัท แรบบิท แคร์
กรรมการ