คณะกรรมการบริษัท

แล็พ ซน เนลสัน เหลียง
ประธานกรรมการ
ไมเคิล มันเฟรด สไตรเบิล
กรรมการ
โจฮันเนส ฟริดริค วอน โรห์
กรรมการ
ชิ เคือง คง
กรรมการ
Jonghyun (Synclare) Kim
กรรมการ
สยาม สีวราภรณ์สกุล
กรรมการ
Anton Farlenkov
กรรมการ
วิทยา โตโพธิ์ยศสกุล
กรรมการ