คณะกรรมการบริษัท

แล็พ ซน เนลสัน เหลียง
ประธานกรรมการ
ไมเคิล มันเฟรด สไตรเบิล
กรรมการ
โจฮันเนส ฟริดริค วอน โรห์
กรรมการ
ชิ เคือง คง
กรรมการ
Jonghyun (Synclare) Kim
กรรมการ
สยาม สีวราภรณ์สกุล
กรรมการ
Anton Farlenkov
กรรมการ