ไมเคิล มันเฟรด สไตรเบิล

กรรมการ

เป็นผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท แรบบิท แคร์ จำกัด ซึ่งก่อนหน้านี้ได้ก่อตั้งบริษัทร่วมกับ Rocket Internet ซึ่งเป็นผู้บุกเบิก Lazada ประเทศไทย คุณไมเคิลสำเร็จการศึกษาปริญญาตรีด้านเศรษฐศาสตร์จาก University of Passau และสำเร็จการศึกษาปริญญาโทด้านการบริการจาก Leipzig Graduate School of Management