คณะผู้บริหาร

โจฮันเนส ฟริดริค วอน โรห์
ประธานบริษัท
ไมเคิล มันเฟรด สไตรเบิล
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
อังเดร โอลิเวอร์ เพรนซโลว์
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิตภัณฑ์
โธมัส ไมเออร์
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด
เปาโล โลเบอโต เนเวส เดอ เอาเมยดา
ประธานเจ้าหน้าที่สายเทคโนโลยี
อรกมล วิธวาศิริ
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน
ชยพัทธ์ สกุลร่มโพธิ์ชัย
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเชิงพาณิชย์
ศิริพร ม่วงกล่ำ
ผู้อำนวยการฝ่ายการขายทางโทรศัพท์
พิงพรรณ สัจจา
ผู้อำนวยการฝ่ายประกันภัยภาคธุรกิจ