คณะผู้บริหาร

ไมเคิล มันเฟรด สไตรเบิล
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
โจฮันเนส ฟริดริค วอน โรห์
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ
ชยพัทธ์ สกุลร่มโพธิ์ชัย
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเชิงพาณิชย์
อังเดร โอลิเวอร์ เพรนซโลว์
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิตภัณฑ์
โธมัส ไมเออร์
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด
เปาโล โลเบอโต เนเวส เดอ เอาเมยดา
ประธานเจ้าหน้าที่สายเทคโนโลยี
พิงพรรณ สัจจา
ผู้อำนวยการฝ่ายประกันภัยภาคธุรกิจ
ศิริพร ม่วงกล่ำ
ผู้อำนวยการฝ่ายการขายทางโทรศัพท์
ปรเมธท์ สุขสวัสดิ์
ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี