คณะผู้บริหาร

ไมเคิล มันเฟรด สไตรเบิล
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
อังเดร โอลิเวอร์ เพรนซโลว์
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเติบโตองค์กร
โธมัส ไมเออร์
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการและฝ่ายการตลาด
อรกมล วิธวาศิริ
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน
ชยพัทธ์ สกุลร่มโพธิ์ชัย
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเชิงพาณิชย์
มิคาอิล คารีชโค
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิตภัณฑ์
พิงพรรณ สัจจา
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายประกันธุรกิจองค์กร
พริกา ฐิติภัค
ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมายและกำกับดูแล
ศิวกร เอกภูธร
หัวหน้าแผนกพัฒนาองค์กร