Backgroud heart Backgroud heart

แรบบิท แคร์ คือ แพลตฟอร์มโบรกเกอร์ชั้นนำด้านประกันภัย (InsurTech)
และผลิตภัณฑ์ด้านการเงิน (FinTech) ออนไลน์ของประเทศไทย

Our vision

วิสัยทัศน์

เราขอเป็นตัวเลือกแรกของคุณ ในการให้คำปรึกษาด้านประกันภัยและการเงินอย่างโปร่งใส
Our mission

พันธกิจ

เราพร้อมส่งมอบบริการที่เหนือกว่าความคาดหมายของลูกค้า ผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัลและระบบแคร์เซ็นเตอร์ที่มีประสิทธิภาพ

ค่านิยมองค์กร

c

ครบครัน

เราเข้าใจทุกความต้องการของลูกค้าและมอบข้อเสนอที่ตอบโจทย์ความต้องการของแต่ละบุคคล
a

รวดเร็ว

เราพร้อมปรับตัวและริเริ่มสิ่งใหม่ ๆ ทุกวัน
r

รับผิดชอบ

เราสร้างความสัมพันธ์ระยะยาวกับลูกค้า พันธมิตร และพนักงาน
e

เรียบง่าย

เราลดความซับซ้อนของขั้นตอนต่าง ๆ เพื่อให้การใช้งานผ่านแพลตฟอร์มของเราเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้น