เรามุ่งมั่นดำเนินธุรกิจที่มีประสิทธิภาพผ่านการขับเคลื่อนด้วยระบบดิจิทัล
รวมถึงยกระดับผลกระทบเชิงบวกของผลิตภัณฑ์ต่อสังคมเพื่อผู้บริโภค

นายแล็พ ซน เนลสัน เหลียง

ประธานกรรมการ

ที่แรบบิท แคร์ เราให้ความสำคัญกับการดำเนินงานภายใต้ผลกระทบเชิงบวก โดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการลดความซับซ้อนของผลิตภัณฑ์ประกันและการเงิน ทั้งยังเพิ่มการเข้าถึงด้านราคาแก่ผู้บริโภคด้วยความโปร่งใส เรามุ่งมั่นดำเนินธุรกิจที่มีประสิทธิภาพผ่านการขับเคลื่อนด้วยระบบดิจิทัล รวมถึงยกระดับผลกระทบเชิงบวกของผลิตภัณฑ์ต่อสังคมเพื่อผู้บริโภค ตามที่กล่าวมาข้างต้น บริษัทได้มุ่งเน้นกาต่อยอดผลกระทบเชิงบวกนี้ในสองระดับ ได้แก่ ระดับผู้บริโภคและภาพรวมอุตสาหกรรม

ในระดับผู้บริโภค แรบบิท แคร์ได้ส่งมอบบริการคุณภาพสูงผ่านแพลตฟอร์มที่โปร่งใส และความใส่ใจในประสบการณ์การรับบริการ จากการสร้างการเข้าถึงตัวเลือกที่หลากหลายในสินค้าประกันและการเงินได้ง่ายขึ้น นอกจากนี้เรายังลดความซับซ้อน รวมทั้งช่วยประหยัดเวลาในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ของผู้บริโภค

ด้านภาพรวมอุตสาหกรรม แรบบิท แคร์เชื่อมั่นในการนำเทคโนโลยีมาช่วยพัฒนาอุตสาหกรรมประกัน ทำให้เกิดความโปร่งใสและประสิทธิภาพในการสร้างทางเลือกที่มากขึ้นให้แก่ลูกค้า การยกระดับการบริการอย่างต่อเนื่องนี้เป็นผลมากจากการตระหนักถึงกระแสอินชัวร์เทคในตลาดโลกและสถานการณ์โควิด-19 ที่เพิ่มแรงกดดันให้อุตสาหกรรมขับนวัตกรรมมากขึ้น

แรบบิท แคร์ มุ่งมั่นที่จะพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อสนับสนุนผู้บริโภคแม้ในช่วงเวลาที่ยากลำบาก ทั้งนี้บริษัทได้เปิดตัว “Rabbit Care Now, Pay Later” (แรบบิท แคร์ ซื้อก่อน จ่ายทีหลัง) บริการผ่อนชำระสูงสุดถึง 10 เดือน ที่สามารถช่วยให้ลูกค้าเข้าถึงผลิตภัณฑ์ได้ง่ายดายขึ้น

ธุรกิจของเราเติมโตขึ้นอย่างมากในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา ผมขอขอบคุณลูกค้า พันธมิตรทางธุรกิจ ทีมงาน และผู้ถือหุ้น สำหรับความเชื่อมั่น และการสนับสนุนด้วยดีตลอดมา