โจฮันเนส ฟริดริค วอน โรห์

กรรมการ

เป็นผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท แรบบิท แคร์ จำกัด ซึ่งก่อนหน้านี้เคยดำรงตำแหน่ง กรรมการบริหาร ที่ Rocket Internet และเคยเป็น Strategy Consultant ที่ The Boston Consulting Group โดยมีความสนใจลงทุนในบริษัทเกี่ยวกับเทคโนโลยี คุณโจฮันเนสสำเร็จการศึกษาปริญญาตรีด้านเศรษฐศาสตร์จาก Albert-Ludwigs-Universitaet Freiburg และ สำเร็จการศึกษาปริญญาโทด้าน MBA จาก Leipzig Graduate School of Management.