วรลักษณ์ วรฉัตรธาร

กรรมการ

ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการใหญ่สายงานกฎหมายและกำกับดูแลของบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และมีประสบการณ์ทำงานด้านกฎหมายมาหลายปีกับ The Capital Law Office, Hunton & Williams LLP, Weerawong Chinnavat & Peangpanor Ltd., และ Deloitte Touche Tohmatsu คุณวรลักษณ์สำเร็จการศึกษาปริญาตรีนิติศาสตร์จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และสำเร็จการศึกษานิติศาสตร์ ปริญญาโทจาก King's College London